Marlin .22 Golden 39A (Lever Action 22 Rifles)

ปืนอีกหนึ่งกระบอกที่ตกหล่นไปจากเพชรพระอุมา วิกิพีเดีย อาจจะเพราะว่าถูกใช้เพียงแป๊ปเดียวก็เป็นได้
Marlin .22 Golden 39A (Lever Action 22 Rifles) เป็นปืนที่คุณหญิงดารินเอาไปยิงเม่นในคืนหนึ่ง แล้วเกิดกับจันก็เอาเม่นมาย่างกิน ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มอีกว่า เม่นย่างจะเหมือนเป็ดย่าง แต่พรานใหญ่ไม่แนะนำให้กิน เนื่องจากเม่นจะไปกินรากไม้ บางทีรากไม้อาจเป็นพิษ ถ้าเอาเม่นตัวนั้นมาย่างกิน ก็อาจมีอันตรายได้

marlin_model_golden_39a

หน้าตาของปืน Marlin .22 ก็ตามภาพนี้เลยครับ สวยงามมาก ในเพชรพระอุมาก็บรรยายไว้ว่าเป็นปืนที่งดงาม

marlin_model_golden_39a-0001นอกจากนี้ เจ้า Marlin .22 กระบอกนี้ ยังไปโผล่ในหนังด้วย  คือเรื่อง Dawn of the Dead (1978) ในภาพคือ ปืนที่อยู่ข้างๆ ของตัวละคร ที่วงสีน้ำเงินไว้

ข้อมูลอ้างอิง จากเวป Marlin >> http://www.marlinfirearms.com/Firearms/22Rifle/Golden39A.asp

Posted in เพชรพระอุมา.