ที่มาของเพลงล้อเจ้าคุณปัจจนึกฯ

สงสัยมานานแล้วว่า เพลงที่ร้องล้อเจ้าคุณปัจจนึกฯ นั้น มีที่มาอย่างไร ที่แท้มาจากขนมปลากริมนี่เอง

ในสมัยโบราณ (ร.4-ร.5) ขนมปลากริมเดิมชื่อขนมแฉ่งม้า และจะนิยมกินคู่กับขนมไข่เต่า ก็จะเรียกว่าปลากริมไข่เต่า … แต่ในปัจจุบัน ถ้ากินขนมแฉ่งม้าโดยไม่มีขนมไข่เต่า เราก็เรียกว่าปลากริมไข่เต่าไปเลย

ขนมไข่เต่า

ถ้าใครอ่าน พล นิกร กิมหงวน จะมีการร้องเพลงล้อเลียนเจ้าคุณปัจจนึกฯ ด้วย โดยเพลงนี้มีที่มาจากขนมแฉ่งม้านี่แหละ “โอ้ละเหโอ้ละหึก ลุกขึ้นแต่ดึกทำขนมแฉ่งม้า ผัวก็ตี เมียก็ด่า ขนมแฉ่งม้าก็คาหม้อแกง” ก็คือลุกมาทำขนมปลากริมนี่เอง อิอิ 😀

Posted in พล นิกร กิมหงวน.