การซ่อน Categories บางอันให้หายไป (WordPress)

เวลาทำส่วนของ widget link ไปยัง categories นั้น ปัญหาคือ มันจะโชว์ categories มาทั้งหมดเลย ดังนั้นถ้าเราต้องการซ่อน categories บางอันไป ก็จงมาใช้ category-excluder กันเลย

เมื่อลง plugin เรียบร้อย ก็ไปสร้าง widget ของ category-excluder ขึ้นมา แล้วเราจะซ่อน categories ใด ก็ใส่เลขของ categories เข้าไป คั่นด้วยคอมม่าด้วยนะ จากนั้นกด save แค่นี้แหละ มันก็จะซ่อนให้เราแล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวป >> https://wordpress.org/plugins/category-excluder/

Posted in Computer.