ตุ๊กตาวิเศษ – ประมวลสาส์น

เรื่องย่อ : ดร.ดิเรกสร้างตุ๊กตาหญิงสาวให้กับเจ้าคุณปัจจนึกฯ

 

ตุ๊กตาวิเศษ-ประมวลสาส์น-2502

ตุ๊กตาวิเศษ-ประมวลสาส์น-2521

ตุ๊กตาวิเศษ-คิงค์บุ๊ค-2524

ตุ๊กตาวิเศษ-บัวหลวง-2529

Posted in พล นิกร กิมหงวน.