การเปลี่ยนเลขหน้าเป็นเลขไทย-LibreOffice Writer

  • ก่อนอื่นให้ไปที่ Tool >> Options แล้วเปลี่ยนภาษาให้ไปภาษาไทย (ตามภาพ)
  • หลังจากใส่เลขหน้าเสร็จแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เลขหน้าแล้วเปลี่ยนเป็นแบบ Native Numbering ก็จะได้เลขหน้าเป็นเลขไทย

ต้องไปเปลี่ยนภาษาตรงนี้ก่อน

Posted in Graphic.