Corel Painter : การ paint ต้นหญ้า

ต้นหญ้าแบบขี้โกง วาดกอเดียว แต่ paint ให้ได้จำนวนมาก อิอิ  

การทำต้นหญ้านั้น ขออธิบายแบบรวดรัดดังนี้คือ ….ให้เราไปเขียนต้นหญ้าสวยๆ ไว้สัก 1 กอ จากนั้นทำการ save เก็บไว้ 

1. เลือกคำสั่ง Save Variant แล้วตั้งชื่อ brush และเลือกว่าจะให้มันไปอยู่กับ brush กลุ่มไหน 

2. Select All แล้วเลือกคำสั่ง Capture Dab เป็นอันจบการสร้าง brush ต้นหญ้า 

3. เปิดไฟล์เปล่าๆ แล้วเลือก brush ที่เราสร้าง แล้วก็ลอง paint ดู ถ้ามันไม่เอียงตามใจเราต้องการ ให้ไปปรับแต่งตรง angle ???

???

😀 😀 😀

 

Posted in Graphic.