Indesign to ebook การแบ่งบท (Chapter)

ถ้ามีการแบ่งบทใน ebook …ก็จะทำให้การอ่านสะดวกขึ้น 

– การส่งงานจาก indesign ไป ebook นั้น สิ่งที่พึงกระทำคือ ต้องมีการแยกบทหรือ chapter ไปด้วย ขั้นตอนก็ตามภาพเลยครับ 

– ข้อ 1 และข้อ 2 สร้าง style แล้วเอา style ไปใส่ตรงที่เราจะให้เกิดการแยกบท อย่างในภาพคือ ผมให้แยกบทตรงตัวเลขของบท 

– หลังจากเลือกคำสั่ง Export แล้วเลือกให้ส่งออกแบบ epub ….ข้อ 3 ก็เลือกหัวข้อ Advanced แล้ว ข้อ 4 ก็เลือกให้ Split ให้ตรงกับ style จาก ข้อ 1 และข้อ 2 …จากนั้นก็ทำการ Export ออกไป 

– พอนำ ebook ไปเปิดอ่าน ก็จะมีการแยกบทให้ตรงกับใน indesign … การแยกบทที่ว่านี้ ควรจะทำนะครับ เวลาเปิดอ่าน ebook เราก็จะกระโดดข้ามบทไปได้ ไม่งั้นเนื้อเรื่องทุกบทมันจะต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันหมด หรือพูดง่ายๆ ว่า เราแยกบทเพื่อจะได้เข้าถึงเนื้อหาให้สะดวกขึ้นนั่นเอง ???

😀 😀 😀

 

Posted in Graphic.