Nike+ กับการดูความเร็วต่อชั่วโมง

อยากรู้ไหมละว่า เราขี่จักรยานได้เร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง?….

ใน app Nike+ มันจะบอกเวลาในการออกกำลังกายเป็นลักษณะเวลาต่อ 1 กิโลเมตร เช่น มันจะบอกเราว่า 3.19 นาที ต่อ 1 กิโลเมตร ถ้าเราอยากรู้ว่า มันคือกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะมีวิธีคิดอย่างไร?

วิธีคิดก็คือ ให้คิดโดยวิธีนี้คือ เอา 60 ตั้ง แล้วหารด้วยเวลาต่อกิโลเมตร เช่น 60 หารด้วย 3.19 ก็จะเป็น 18.80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง …. ถ้าเป็นการขี่จักรยานในชุมชนหรือสวนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย ก็ควรจะให้เวลาอยู่แถวๆ 3.30 – 3.00 นาทีต่อกิโลเมตร หรือประมาณ 18-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการขี่จักรยานแบบแข่งหรือในสนามที่มีการปิดกั้นถนนให้มีแต่จักรยาน ก็เชิญขี่แบบบ้าพลังกันได้ ให้ต่ำกว่า 3.00 นาทีต่อกิโลเมตร หรือเกินกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเอง…สำหรับใน Nike+ ก็ควรตั้งให้มันบอกเวลา มีเสียงเตือนเราทุก 250 เมตรก็จะดี จะทำให้เราทราบว่าเราขี่เร็วเกินไปไหม

คราวนี้ลองมาทำการแบ่งเวลาออกเป็นส่วนๆ เพื่อดูว่าเวลาเท่านี้ เราปั่นได้ความเร็วเท่าไร

3.00 – 3.15 นาที = 19 ก.ม./ชั่วโมง (ค่อนข้างเร็ว)

3.16 – 3.33 นาที = 18 ก.ม./ชั่วโมง (ปั่นแบบช้าบ้างเร็วบ้าง)

3.34 – 3.52 นาที = 17 ก.ม./ชั่วโมง (ค่อนข้างช้า แต่ปลอดภัย)

ตามความเห็นผมแล้ว ประมาณ 17 ก.ม./ชั่วโมง น่าจะกำลังดีครับ ไม่เร็วมาก มีอะไรก็เบรคทัน แก้ปัญหาทัน 😀

Posted in บ่นอะไรไปเรื่อย.