Giant (1956) และสามเกลอตอน “จ้าวปฐพี”

หรือนี่จะเป็นตอน "จ้าวปฐพี" 

Giant (1956) ...เข้าฉายที่โรงหนังเฉลิมไทย พ.ศ.2499 ใช้ชื่อว่า "จ้าวแผ่นดิน" ...ทำให้ผมนึกต่อไปว่า อาจจะเป็นหนังที่ ป.อินทรปาลิต นำมาเป็นแนวทางในการเขียนนิยาย พล นิกร กิมหงวน ตอน "จ้าวปฐพี" ซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์โดย สนพ.ประมวลสาส์น ประมาณ พ.ศ.2502 

หนังได้ออสการ์ 1 ตัว จากรางวัล ผู้กำกับยอดเยี่ยม คือ George Stevens และยังอุดมไปด้วยดาราชั้นนำในยุคนั้น ก็คือ Elizabeth Taylor ....Rock Hudson และเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของ James Dean ด้วย 

ในภาพจะเห็นว่า ป้าลิส สวยเช้งมาก ก็ตอนนั้นป้าอายุแค่ 24 ปีเอง 😚🐅🙏

😀 😀 😀

 

Posted in พล นิกร กิมหงวน.