การส่งบทความด้วย email (WordPress)

บางทีเราก็อาจจะเบื่อในการเปิดหน้า admin ของ wordpress เพื่อที่จะพิมพ์บทความแล้วส่งเข้าเวป ... มันก็จะมี plugin ที่ช่วยเราในเรื่องนี้ก็คือ Postie ที่สามารถพิมพ์ข้อความใน email แล้วพอส่งเมล์ มันก็จะมาแปะลงใน wordpress ให้เรา

ขั้นตอนก็พอจะเดาได้ คือพอลง plugin เสร็จก็ไปที่ setting แล้วเราต้องตั้ง email ที่จะรับข้อมูลไว้สักอันนึง รวมถึงตั้งค่า pop3 อะไรต่อมิอะไรให้เรียบร้อย จากนั้นก็ไปตั้งค่า email ของผู้ส่งว่าจะให้รับ email จากใคร คือต้องมีตัวรับกับตัวส่ง ว่าอย่างนั้น ไม่งั้นใครๆ ก็ส่งเข้ามาได้ คงยุ่งตายละครับ อิอิ 😀

ขั้นตอนการ setup ที่ว่ามีอยู่ในเวปของเขาแล้ว ลองไปอ่านดูได้ >> postieplugin.com/getting-started/

Posted in Computer.