นิยายภาพสามเกลอ โดย อาภรณ์ พ.ศ.2515

พล นิกร กิมหงวน ในรูปแบบการ์ตูนหรือนิยายภาพก็มีด้วยนะครับ

พ.ศ.2515 สำนักพิมพ์ประมวลสาส์นได้ผลิตนิยายภาพสามเกลอออกมาทั้งหมด 8 เล่ม วาดโดย อาภรณ์ น้องชายของลุงป. โดยจัดจำหน่ายในราคา 3 บาท จำนวนหน้าก็คือ 4 ยก 32 หน้า

หลังลุงป. เสียชีวิต พ.ศ.2511 ช่วง พ.ศ.2512-2515 ก็จะมีสามเกลอออกมาหลายเจ้าเลย ประมาณว่าตีเหล็กเมื่อร้อน เช่นค่ายผดุงศึกษา ก็ออกสามเกลอรุ่นที่เราคุ้นตา ในราคา 5 บาท และประมวลสาส์นก็ออกสามเกลอปก กุลน้อย ในราคา 5 บาท มาสู้กัน ส่วนค่ายที่เงียบกริบ ไม่ออกสามเกลอมาอีกเลยคือ บรรลือสาส์น ก็มีออกมาบ้าง แต่ออกมาเพียง 8 เล่ม (วาดปกโดย กุลน้อย) ประมาณ พ.ศ.2523 แล้วก็หายเงียบไปเลย

 

😀 😀 😀

 

รวมปกนิยายภาพสามเกลอของอาภรณ์ ...เครดิตภาพโดยพี่วรวุฒิ

Posted in พล นิกร กิมหงวน.