การ Smooth แบบ Low Polygon

snap248-0001

ปกติแล้วเราจะใช้พวก mesh smooth เพื่อทำโมเดลให้เนียน แต่สำหรับโมเดล low polygon แล้ว จะใช้แค่ smooth group ก็พอ เพราะถ้าใส่ mesh smooth ก็จะทำให้จำนวน polygon มากเกินไป

วิธีก็มีสามขั้นตอนเอง คือ เลือกโหมด face, select all เลือก face ทั้งหมด, เลือก smooth

Posted in 3D.