แปลงแผ่น DVD เป็น MKV ด้วย MakeMKV

sshot-t3-web

http://www.makemkv.com/download/    …แม้จะมี option ไม่แยะ แต่ข้อดีของโปรแกรมนี้คือ แปลงได้เร็วมาก …แค่ 4-5 นาที ก็เสร็จแล้ว (บางโปรแกรมล่อไป 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง -_- )

Posted in Computer.