Blender : Substance Painter มา Blender

หลังจากเรา Paint material ใน Substance Painter แล้ว จากนั้นจะนำมาใช้ใน Blender จะต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน 😀


(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

ใน Blender ให้สร้าง material หลัก แบบ Pricipled BSDF ขึ้นมาก่อน

จากนั้นก็นำ material จาก Substance มาใส่ ตามตัวเลขในภาพ

1 Base_Color และ 2 Mixed_AO ... 2 อันนี้นำมารวมใน Multiply แล้วไปยิงเข้า Base_Color

3 Metalic แสงสะท้อน, 4 Roughness รอยขูดขีด ร่องลึก, 5 Normal การนูนขึ้นมา ... 3 อันนี้ก็ยิงเข้าให้ตรงกับชื่อมัน ที่สำคัญคือ ต้องเลือกเป็นแบบ Non-Color Data ด้วย 😀

 

 

 

 

 

 

 

😀 😀 😀

ตอน render ควรมีแสงไฟสะท้อนในบรรยากาศด้วย จะได้เกิดการสะท้อนสวยงามที่โมเดล ตามภาพตัวอย่างนี้ 😀

(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

 

Posted in 3D.